RTP softwaredivisie

    RTP Hardwaredivisie

            RTP Tekstdivisie


 Hoofdpagina Zoeken RTP Nieuws Software Links Hardware RTP Support

 

Op zoek naar software?

 

     
En u kunt nergens precies vinden wat u zoekt?
Dan wordt het tijd voor de maatsoftware van RTP!

Wat doet RTP?

RTP heeft zich gespecialiseerd in het produceren van IT-maatoplossingen voor het midden- en kleinbedrijf. Maar ook verenigingen, particulieren en clubs behoren tot onze opdrachtgevers.

RTP geeft na een grondige inventarisatie en analyse van de IT-behoeften van de klant een IT-advies met groeimogelijkheden. Een oplossing waarmee u enerzijds niet meteen te krap bemeten bent, maar tevens een realistisch advies. Een advies, dat u niet opzadelt met overbodige opties en  voorzieningen, maar dat uitgaat van UW behoeften en mogelijkheden.

Wat Ýs RTP?

RTP bestaat uit een drietal ge´ntegreerde divisies:

Iedere divisie kent zo zijn specialiteiten, waarbij de expertise van de diverse disciplines naadloos op elkaar aansluiten.

Zo kunt u door RTP hardwaredivisie de hardware geleverd krijgen waarop de door RTP Softwaredivisie geprogrammeerde maatapplicatie actief is. Via RTP Opleidingen kunnen uw medewerkers vervolgens geschoold worden in het gebruik van de applicatie, al dan niet ondersteund met een door RTP Tekstdivisie ontwikkeld handboek.

U bent bezoeker nummer Hit Counter

 

Wikipedia Affiliate Button